Vem äger innehållet som skapas genom ChatGPT?

En fråga som nog slår de flesta när de använder ChatGPT; får jag använda det här som mitt eget? Vem äger innehållet? Är det okej att kopiera svaret rakt av? Vi har grävt djupare för att ta reda på just det.

Vem äger innehållet som skapas genom ChatGPT?
Vem äger innehållet som skapas genom ChatGPT?

När man använder ChatGPT uppstår ofta frågor kring äganderätten till innehållet som genereras. Många undrar om det är tillåtet att använda svaren som sitt eget, och vem som egentligen äger materialet. Vi har undersökt detta närmare för att ge svar på dessa frågor.

En säker utgångspunkt är att alltid anpassa och bearbeta svaren från ChatGPT för att sätta sin egen prägel på dem. Detta är det mest hållbara sättet att använda ChatGPT på lång sikt. I användarvillkoren som skaparna bakom ChatGPT, OpenAI, har skrivit, kan vi vidare läsa om detta:

OpenAI påpekar att användaren själv ansvarar både för "input" (den data eller text som matas in i ChatGPT) och "output" (de svar som ChatGPT genererar baserat på input). Ansvaret för materialet ligger alltså hos användaren själv. OpenAI skriver också att användaren har rättigheterna till det material som ChatGPT genererar baserat på användarens input, så länge detta följer tillämpliga lagar och regler.

Det är viktigt att komma ihåg att när du använder ChatGPT för att generera svar på dina frågor, så hävdar OpenAI inte copyright till svaren du får. Men det betyder inte att andra aktörer inte kan hävda copyright. Om ChatGPT föreslår frasen 'Just Do It' som en slogan för ditt företag, så betyder det inte att du har rätt att använda frasen hur som helst eftersom Nike äger den. Allt som ChatGPT föreslår måste stämmas av mot gällande lagstiftning och trovärdiga källor.

För att upphovsrätt ska kunna hävdas måste en mänsklig faktor vara inblandad i skapandet av verket på något sätt. Automatiskt genererad text kan därför inte anses vara ett verk och kan därmed inte skyddas av upphovsrätt. Tvärtom kan text som genereras av ChatGPT faktiskt inkräkta på verk som redan ägs av någon annan och som språkmodellen tränats på. Även om ChatGPT genererar en text som är identisk med någon annans kan du inte hävda att det är en slump eller statistikens mystik som är skyldig. Om du hävdar att texten är din så tar du på dig ansvaret om den redan ägs av någon annan.

Om du planerar att använda text som genererats av ChatGPT-4

Om du planerar att använda text som genererats av ChatGPT offentligt, rekommenderar vi att du bearbetar texten och svaret så att det blir ditt eget och att du noggrant granskar källorna. Patent- och registreringsverket (PRV) har bra råd om upphovsrätt som du kan hitta här: https://www.prv.se/…/vanliga-ord-och-begrepp/upphovsratt/. Om du är osäker, sök professionell juridisk rådgivning.

Denna nyhetsartikel ska inte användas som underlag eller som rådgivning i upphovsrättsfrågor. Vi rekommenderar att du själv läser igenom OpenAIs villkor för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller, och kom också ihåg att villkoren kan ändras så se till att regelbundet kolla upp dem.