Integritetspolicy

Datasumi Ltd är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter äger jag webbplatsen CHATGPT Consultancy. Vi har utarbetat en integritetspolicy som reglerar hur vi behandlar den information som samlas in av CHATGPT Consultancy och ger dig anledningen till varför vi behöver samla in specifika personuppgifter om dig. Innan du använder CHATGPT Consultancy-webbplatsen, vänligen läs igenom vår sekretesspolicy noga. Vi är engagerade i att skydda och säkerställa konfidentialiteten för dina personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in:

När du besöker CHATGPT Consultancy samlar vi automatiskt in viss information om din enhet, inklusive webbläsare, IP-adress och tidszon. Vi spårar även de installerade cookies på din enhet. Utöver detta samlar vi också in uppgifter om vilka specifika webbsidor eller produkter du tittar på samt vilka söktermer eller hänvisningar som ledde dig till vår webbplats. Denna insamlade information kallas "enhetsinformation". Vid registrering kan det också förekomma att vi samlar in personuppgifter (såsom namn, adress och betalningsinformation) för att kunna uppfylla avtalet med dig.

Varför behandlar vi din data?

Information som samlas in automatiskt används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och upprätta statistisk information om webbplatsanvändning. Denna statistiska information är inte på annat sätt aggregerad så att den skulle identifiera en viss användare av systemet. Vår högsta prioritet är kunddatasäkerhet, och som sådan kan vi endast behandla minimal användardata, bara så mycket som det är nödvändigt för att underhålla webbplatsen.

Du kan besöka webbplatsen utan att berätta vem du är eller avslöja någon information som gör att någon kan identifiera dig som en specifik, identifierbar individ. Om du däremot vill använda några av webbplatsens funktioner, eller om du vill få vårt nyhetsbrev eller lämna andra detaljer genom att fylla i ett formulär, kan du lämna personuppgifter till oss, såsom din e-post, förnamn, efternamn, bostadsort, organisation, telefonnummer. Du kan välja att inte ge oss dina personuppgifter, men då kanske du inte kan dra nytta av vissa av webbplatsens funktioner. Du kommer till exempel inte att kunna ta emot vårt nyhetsbrev eller kontakta oss direkt från webbplatsen. Användare som är osäker på vilken information som är obligatorisk är välkomna att kontakta oss via info@chatgptconsultancy.com.

Dina rättigheter:

Om du är bosatt i Europa har du följande rättigheter relaterade till dina personuppgifter:

Rätten att bli informerad.

  • Rätten till tillgång.

  • Rätt till rättelse.

  • Rätten till radering.

  • Rätten att begränsa behandlingen.

  • Rätten till dataportabilitet.

  • Rätten att invända.

  • Rättigheter kring automatiserat beslutsfattande och profilering.

Om du vill utöva denna rätt, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Anta dessutom att du är bosatt i Europa. I så fall behandlar vi din information för att fylla i kontrakt vi kan ha med dig (till exempel om du gör en beställning via webbplatsen) eller för att fullfölja våra legitima affärsintressen som anges ovan. Din information kan överföras utanför Europa, Kanada och USA.

Informationssäkerhet:

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Var medveten om att vi inte är ansvariga för andra webbplatser eller tredje parts sekretesspraxis. Vi vill uppmuntra dig att vara medveten när du lämnar vår webbplats och läser sekretesspolicyn för varje webbplats som kan samla in personlig information.

Informationssäkerhet:

Vi säkrar informationen du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö skyddad från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi håller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, modifiering och avslöjande av personuppgifter i dess kontroll och förvar. Dataöverföring över Internet eller trådlöst nätverk kan dock endast garanteras.

Juridisk information:

Vi kommer att avslöja all information som vi samlar in, använder eller tar emot om det krävs eller tillåts enligt lag, till exempel för att följa en stämningsansökan eller liknande juridisk process, och när vi i god tro tror att avslöjandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, utreda bedrägerier eller svara på en begäran från myndigheter.

Kontaktinformation:

Anta att du vill kontakta oss för att förstå denna policy eller för att kontakta oss angående någon fråga som rör individuella rättigheter och din personliga information. I så fall kan du skicka ett mail till info@chatgptconsultancy.com.