Hur Chatgpt Kunde Ersätta Partners Support Och Konsulttjänster

Som kund kan du överväga att driva dina tekniktjänstpartners för att använda Chatgpt för att sänka dina utgifter och ge en snabbare och bättre kvalitet på tjänster.

Hur Chatgpt Kunde Ersätta Partners Support Och Konsulttjänster
Hur Chatgpt Kunde Ersätta Partners Support Och Konsulttjänster

Partners Consulting Services: Humans Vs. Generativ AI

Det generativa AI-drivna chatbotverktyget kan säkert öka eller komplettera de tjänster som tillhandahålls av Partners Consulting Services. Det är emellertid inte en direkt ersättning för dem, eftersom det saknar vissa kapaciteter som mänskliga konsulter har. Jag tror att chatgpt kan förstärka, men inte ersätta, partner på denna arena;Här är några exempel på vad jag ser:

Domänkompetens: ChatGPT kan ha ett stort förvar med allmän kunskap, men mänskliga konsulter är ofta specialiserade på specifika domäner eller branscher och erbjuder djup och kontextuell expertis. Chatgpt kommer inte att ha denna expertis eller kunskap, särskilt eftersom den hittills har utbildats på data som inte går längre än 2021.

Mänsklig bedömning: Konsulter kan använda sin intuition och erfarenhet för att fatta beslut och ge råd, medan Chatgpt förlitas enbart på mönster och information som härrör från textdata som de har utbildats på. I vissa fall kan detta faktiskt vara ett plus för chatgpt -sidan om känslor tas bort och data används. Situationsmedvetenhet är emellertid ett annat exempel där partnerkonsulterna skulle vinna den verksamheten tillbaka eftersom de kan relatera uppgifterna till den faktiska industrin eller tekniksituationen.

Problemlösning: Konsulter kan anpassa sig till komplexa och unika situationer och skräddarsy deras inställning till varje klients specifika behov. Chatgpt kan ge information och förslag, men det saknar i allmänhet förmågan att djupt förstå sammanhanget och nyansen för varje situation och därmed påverka dess problemlösningsförmågor.

Relationsbyggande: Mänskliga konsulter kan etablera rapport och bygga förtroende hos kunder, vilket kan vara avgörande för framgången för projekt eftersom de kan friva ut vad som inte sägs och hur det gäller projektet. Eftersom chatgpt är en AI -modell saknar verktyget förmågan att etablera dessa relationer.

Kommunikation i realtid: Konsulter kan delta i konversationer i realtid och anpassa sina svar baserat på samtalsflödet. Medan chatgpt kan svara på användarfrågor, kanske den inte kan hantera komplexa diskussioner eller förstå hela sammanhanget för en konversation - åtminstone ännu inte.

Efterlevnad och juridiska överväganden: Den här är ett delat beslut. Medan mänskliga konsulter är medvetna om de juridiska och efterlevnadskraven som företag måste följa, är de fortfarande mänskliga. Detta innebär att de ibland helt enkelt kan missa något eller klippa hörn. Chatgpt kanske inte har aktuell information om dessa frågor, och som AI-modell kan inte ta ansvar för några juridiska konsekvenser. Men om de matas de senaste uppgifterna för efterlevnad, skulle det följa efterlevnadsreglerna varje gång.

Etik och ansvarsskyldighet: Medan mänskliga konsulter är bundna av professionell etik och kan hållas ansvariga för sitt arbete, kan de också böja reglerna. Chatgpt, som AI -modell, har inte en känsla av etik eller ansvarsskyldighet, men är också byggd för att följa reglerna, så den här förblir i luften också för tillfället.

Chatgpt kan vara ett värdefullt verktyg för att stödja konsulter eller teknikpartners genom att ge snabb tillgång till information, automatisera vissa uppgifter eller generera idéer. Det bör emellertid betraktas som ett kompletterande verktyg snarare än en ersättning.

Technology Partners Support Services: Humans Vs. Generativ AI

Kan chatgpt användas för att effektivt förbättra eller komplettera teknikpartners supporttjänster, till exempel hjälpbänkar?Även om detta kan vara ett enklare generativt AI -användningsfall än med Partners Consulting Services, är det troligt att det fortfarande inte är kvalificerat som en fullständig ersättning för mänskliga stödagenter. Trots det finns det fortfarande en viss låghängande frukt för partneren, eftersom den kan använda chatgpt för att öka sin bemanning på följande sätt:

Hantering av enkla frågor: Chatgpt kan vara effektiv för att ta itu med vanliga och enkla frågor eller problem, vilket kan bidra till att minska arbetsbelastningen på mänskliga stödagenter.

Svarshastighet: Som en AI -modell kan ChatGPT snabbt ge svar och lösningar på användarfrågor, förbättra responstider och kundnöjdhet och minska personalen och behoven för partners.

Kunskapsbas: Chatgpt kan få tillgång till ett stort arkiv med allmän kunskap för att hjälpa till att svara på frågor, vilket kan vara särskilt användbart för felsökning eller ge teknisk vägledning.

Liksom med många teknikassisterade lösningar, kan det vara ett dubbelkantsvärd, särskilt med mer komplexa uppgifter, kvalifikationer eller kompetensuppsättningar att förlita sig på chatgpt för att göra allt som människor brukade göra.

Komplexa frågor: Chatgpt kan kämpa för att hantera komplexa, unika eller kontextspecifika problem som kräver djup domänkompetens eller kunskap om specifika produkter, tjänster eller system.

Empati och rapport: Mänskliga stödagenter kan empatisera med kunder och bygga rapport för att skapa en mer personlig supportupplevelse. Chatgpt, som AI -modell, saknar förmågan att visa empati eller etablera känslomässiga kontakter.

Anpassning i realtid: Mänskliga supportagenter kan anpassa sin kommunikationsstil och tillvägagångssätt baserat på kundens svar eller känslomässiga tillstånd. Chatgpt kanske inte kan göra detta lika effektivt.

Upptrappning och bedömning: Mänskliga stödagenter kan identifiera när en fråga måste eskaleras till en högre stödnivå eller när en unik lösning krävs. Chatgpt kanske inte alltid känner igen när upptrappning är nödvändig.

Trots dessa begränsningar kan ChatGPT fortfarande vara ett effektivt verktyg för att förbättra teknikpartnerstödstjänster, särskilt för att hantera rutinmässiga förfrågningar eller automatisera vissa enkla uppgifter, men det bör inte betraktas som en fullständig ersättning för mänskliga supportagenter. Istället kan det användas som ett kompletterande verktyg för att förbättra effektiviteten och hjälpa till att ge bättre supportupplevelser för kunderna.

Slutgiltiga tankar

Som kund kan du överväga att driva dina tekniktjänstpartners för att använda Chatgpt för att sänka dina utgifter och ge en snabbare och bättre kvalitet på tjänster. Som partner kan du överväga att lägga till chatgpt till din servicemix för att inte bara minska stress och krav på din personal, utan också för att potentiellt ge mer fakturerbara timmar för hela din personal genom att minska icke-faktorerbara timmar och kompensera obetalda uppgifter till detta AI-verktyg.